Zestawienie Tunel VPN

Połączenie VPN pomiędzy sieciami komputerowymi

Zestawiamy tunel VPN pomiędzy odległymi oddziałami firm. Dostarczamy gotowe rozwiązania, konfigurujemy routery pozwalające na współpracę komputerów i serwerów znajdujących się w różnych lokalizacjach oraz dostępnych w nich usług IT. Bezpośredni telefon do Administratora Sieci Komputerowych: 533 329 264

Doskonałym rozwiązaniem, do zestawienia tunelu VPN, jest zastosowanie router'a MikroTik. Urządzenie pozwala na bezpieczne połączenie dwóch lokalizacji w jedną logiczną całość za pośrednictwem Internetu.

Przykłady zastosowania tunelu VPN w praktyce

Połączenie VPN pozwala na zastosowanie serwera z licencją na oprogramowanie w jednej z lokalizacji oraz podłączenie się komputerów do niego z innych odległych lokalizacji jak w sieci lokalnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorstwo optymalizuje koszty i zapewnia bezpieczeństwo jednej wspólnej bazie danych.