Sieć komputerowa w szkole

Zbliża się czas kiedy Dyrekcja Szkoły musi podjąć decyzję o prowadzeniu Elektronicznych Dzienników Lekcyjnych. Bezpośrednio wiąże się to z posiadaniem komputera lub urządzenia typu tablet w każdej klasie lekcyjnej. Ale nie tylko.

Klasa lekcyjna musi posiadać dostęp do sieci komputerowej oraz Internetu ponieważ elektroniczny dziennik lekcyjny w większości oferowanych rozwiązań to oprogramowanie w chmurze. Innymi słowy firma udostępniająca elektroniczny dziennik lekcyjny robi to po stronie serwera w internecie a nauczyciel podłącza do niego w szkole za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej oraz Internetu.

sieci-komputerwe.eu

Rozwiązanie I - Elektroniczny Dziennik Lekcyjny w Internecie

Rozwiązania spotykana najczęściej to Elektroniczny Dziennik Lekcyjny działający na serwerach sprzedawcy. Serwery są umieszczone w datacenter do których nauczyciel uzyskuje dostęp za pośrednictwem Internetu.

Zalety Elektronicznych Dzienników Lekcyjnych działających w chmurze danych sprzedawcy

 • Krótki czas wdrożenia około 7 dni
 • Dostęp rodziców do dziennika elektronicznego

Wady Elektronicznych Dzienników Lekcyjnych działających w chmurze danych sprzedawcy

 • Posiadanie szybkiego o dużej przepustowości połączenia z Internetem
 • Opłaty jakie ponoszą rodzice za dostęp do Elektronicznego Dziennika Internetowego
 • Zobowiązania finansowe w przypadku rezygnacji z prowadzenia dziennika
 • Bezpieczeństwo danych osobowych - GIDO - Dane uczniów są przechowywane "gdzieś" w Internecie
 • Zdalne wsparcie techniczne

Rozwiązanie II - Elektroniczny Dziennik Lekcyjny w Lokalnej Sieci Komputerowej

Drugim rozwiązaniem w przypadku słabego o niskiej przepustowości łącza Internetowego jest budowa własnej mini serwerowni w szkole. Oprogramowanie elektronicznego dziennika lekcyjnego zostaje zainstalowane na serwerze lokalnym w szkole a nauczyciele z niego korzystający w tym przypadku nie łączą się z Internetem a jedynie korzystają z lokalnej sieci komputerowej.

Zalety Elektronicznych Dzienników Lekcyjnych działających w lokalnej sieci komputerowej szkoły - LAN

 • Całkowity brak lub "słaby" dostęp do Internetu
 • Bezpieczeństwo danych osobowych - Dziennik jest przechowywany w pomieszczeniach szkoły
 • Brak zobowiązań finansowych w przypadku rezygnacji z Elektronicznego Dziennika Lekcyjnego
 • Osobiste wsparcie techniczne
 • Brak opłat za dostęp przez rodziców

Wady Elektronicznych Dzienników Lekcyjnych działających w lokalnej sieci komputerowej szkoły - LAN

 • Brak aktualnego dostępu dla rodziców, dane pokazywane rodzicom mogą być aktualizowane w opóźnieniem
 • Długi czas wdrożenia potrzebny na zbudowanie mini serwerowni, zakup maszyn, budowa sieci komputerowej

Oferta dla Szkół

Zajmujemy się projektowaniem i budową profesjonalnych sieci komputerowych w szkołach. Rozwiązania jakie stosujemy to sieci kablowe w salach szkolnych, sieci bezprzewodowe na korytarzach, boiskach, aulach czy stołówkach. Adaptacja istniejących sieci komputerowych, optymalizacja połączeń z Internetem

Administrowanie sieciami komputerowymi w szkole

Wszystkie administrowane przez nas sieci wewnętrzne to logiczne wydzielone sieci VLAN. Informatyk szkolny bez specjalistycznej wiedzy popartej certyfikatami CISCO nie ma praktycznie pojęcia o zarządzaniu siecią komputerową.

Powierzając sieci komputerowe takiej osobie jesteśmy narażeni nie tylko na problemy w sieciach LAN ale na naruszenie zasad bezpieczeństwa mogącego w przyszłości znaleźć swój finał w sądzie.

Informatycy szkolni nie używają mechanizmów zbierających logi na potrzeby retencji danych dla służb mundurowych. Wiele informacji związanych z sieciami komputerowymi zarówno prawnych jak i technicznych informatyka szkolnego jest tak archaicznych, że obecnie przestają być przydatne.

Sieć komputerowa w szkole to nie tylko właściwy projekt, liczy się tu właściwy wybór urządzeń za pomocą których będziemy siecią zarządzać. Sieć komputerowa jest jak ulica po której poruszają się różne pojazdy nieznanych często ludzi, ale pojazdy wartościowe są dodatkowo zabezpieczone w przypadku sieci komputerowej dane powinny być odseparowane lub szyfrowane.

Odseparowanie sieci pozwala uchronić systemy przed "zdolnymi" uczniami. Pod naszym nadzorem Państwa Systemy Informatyczne, serwerowe, routery i switche będą bezpiecznie jak w innych dużych firmach, np.: bankach. Ruch w sieci będzie kształtowany w zależności od potrzeb. Dostęp do Elektronicznych Dzienników Lekcyjnych zabezpieczony tunelem VPN.

Zapraszamy do kontaktu Pomoc Informatyczna szkołom