MikroTik + Debian + SSH

Utworzenie połączenia SSH Debian -> MikroTik przy użyciu kluczy publicznych DSA umożliwia logowanie się do hosta bez użycia hasła, co jest przydatne kiedy chcemy zautomatyzować proces przekazywania danych pomiędzy Serwerem opartym na OS Debian oraz MikroTik'iem

   W katalogu domowym serwera Debian wykonaj komendę
   ssh-keygen -t dsa
   Kopiuj utworzony plik id_rsa.pub do MikroTik'a
   scp .ssh/id_dsa.pub admin@adres_ip_mikrotik
   Zaloguj się do MikroTik'a i zaimportuj wysłany w poprzednim kroku plik
   user ssh-keys import public-key-file=id_dsa.pub user=admin
mikrotik-debian-ssh
Komentarze »Napisane Grudzień 13th, 2014 przez Informatyk Białystok
Kategorie: MikroTik