Brak miejsca na urządzeniu

Linux w tym dystrybucja Debian może nas oświecić takim komunikatem:

brak miejsca na urządzeniu

Dzieje się tak kiedy komenda

df -h

zwróci w kolumnie %uż - 100%. Rozwiązanie jest proste, wyszukujemy i usuwamy zbędne pliki. Niestety czasami pomimo tego, że nie mamy już 100% użycia dalej pojawia się "brak miejsca na urządzeniu".

Należy w takim wypadku sprawdzić wynik komendy

df -i

W tym wypadku w kolumnie %uż.I możemy mieć także 100% jednocześnie mając wolne miejsce na dysku. Rozwiązanie również nie jest trudne.

  • for i in /*; do echo $i; find $i |wc -l; done
  • for i in /folder z największą liczbą przy poprzedniej komendzie/*; do echo $i; find $i |wc -l; done

Dzięki powyższemu odnajdziemy folder w którym będzie najwięcej plików. Kolejnym krokiem jest ich usunięcie.

Lista argumentów za długa

W powyższej sytuacji rozwiązaniem jest wydanie polecenia będąc w katalogu w którym jest najwięcej plików do usunięcia

find . -type f | xargs rm
Komentarze »Napisane Grudzień 11th, 2016 przez Informatyk Białystok
Kategorie: Serwery