Zmiana adresu IP serwer pocztowy ZIMBRA

Sytuacja z różnych powodów może wymusić, na administratorze serwera pocztowego, zmianę adresu IP. Serwer pocztowy ZIMBRA rozwiązuje większość problemów automatycznie. Oczywiście administrator powinien mieć dostęp do serwera dns domeny serwera pocztowego lub przynajmniej do strefy dns domeny. Rozwiązanie jest przygotowane do serwera pocztowego ZIMBRA pracującego na dystrybucji UBUNTU, wersja ZIMBRA 8.8.15

  • zmiana adresów IP w strefie domeny: MX + SPF + PTR
  • zmprov modifyServer domena.serwera.net zimbraMtaMyNetworks '127.0.0.0/8 adresip.serwera.net'
  • /etc/netplan/00-installer-config.yaml
  • /etc/hosts
  • reboot

Serwer uruchomi się z nową adresacją można wtedy sprawdzić zawartość plików:

  • /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.memcache: servers _IP_:11211;
  • /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.zmlookup: zm_lookup_handlers https://_IP_:7072/service/extension/nginx-lookup;

Pomoc przy konfiguracji serwera

Komentarze »Napisane Kwiecień 9th, 2022 przez Informatyk Białystok
Kategorie: Internet, Serwery