RODO – wdrożenia, powierzenia danych, procesor

W związku z RODO polecamy powołanie konsultanta do wypełniania zadań związanych z ochroną danych osobowych. Telefon 85 8742208

Zgodność z art 32 Rozporządzenia z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Bezpieczeństwo Danych Osobowych - RODO

Bezpieczeństwo Przetwarzania - RODO

Ogólny Opis Technicznych i Organizacyjnych Środków Bezpieczeństwa

  • Pseudonimizacja
  • Szyfrowanie
  • Poufność
  • Integralność
  • Dostępność
  • Odporność
  • Szybkie Przywrócenie
  • Regularne Testowanie

Telefon do konsultanta RODO 85 8742208

Tags: