Nazwa zlecenia usługi do wykonania

Nazwa dostawcy Internetu, np Orange, Netia, TKTelekom etc.

W jakiej technologii jest podłączony Internet, np DSL, ADSL, Symetryczny, LAN etc.

Ilość przyłączeń w lokalizacji np w celu wykorzystania przy Load Balancingu, w innym wypadku wpisz 1

Typ i model głównego routera, np MT 450G

Ilość hostów w sieci, proszę wpisać ilość komputerów korzystających z Internetu

Czy do zarządzania jest używany LMS

Czy jesteś Operatorem zgłoszonym do UKE

Imię i nazwisko

Adres email

Dodatkowe informacje

Odpowiedz na pytanie