Obsługa IT samorządu zgodna z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Komentarze »Napisane Styczeń 16th, 2022 przez Informatyk Białystok
Kategorie: Internet, Sieci Komputerowe
Wieloletnie doświadczenie, zdobyte z pracy w samorządzie, pozwala nam, pomóc Państwu, wykonać trudne w realizacji zadania informatyka pracującego w jednostce samorządu terytorialnego. Poniższe rozwiązania IT są obligatoryjne zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.)
  • dokumentacja architektury stosowanych zabezpieczeń
  • dokumentacja architektury sieci
  • baza danych konfiguracji urządzeń aktywnych
  • wersji serwera http, wersji CMS, bezpieczeństwo komunikacji, (certyfikaty, stosowany algorytmy kryptograficzne)
  • poprawność wdrożenia mechanizmów SPF, DKIM, DMARC, TLS
  • stosowanie mechanizmów segmentacji sieci
  • izolacja końcowych urządzeń użytkowników
  • monitorowanie naruszeń wewnątrz sieci w zakresie wykrywania symptomów naruszeń bezpieczeństwa
  • regularne identyfikowanie znanych podatności w eksploatowanych systemach IT
  • plan przywracania usług IT na wypadek awarii