MikroTik

Informatyk Kuźnica, Bobrowniki

Usługi informatyczne na przejściu granicznym w Kuźnicy i Bobrownikach

Informatyk wykonuje usługi informatyczne w zakresie:

 • Sieci komputerowych kablowych i bezprzewodowych
 • Dostępu do Internetu, VOiP, VLAN, VPN
 • Konfiguracji routerów, switchy, drukarek, kopiarek, ksero, rejestratorów, kamer
 • Obsługi baz danych: SQL, Access, FireBird
 • Obsługi serwerów LINUX
 • Zabezpieczania systemów, sieci LAN, WiFi
 • Szkoleń, konsultacji IT
 • Instalacji oprogramowania
 • Archiwizacji danych
  • Usługi w każdym dniu tygodnia w roku: 24/7/365: Telefon 85 8742208

Backup Mikrotik Export Google Gmail

Kopia bezpieczeństwa konfiguracji Mikrotik'a

Ustawienie Mikrotik'a w celu wykonywania kopii bezpieczeństwa wraz z nowszymi wersjami softu jaki oferują Łotysze stało się dużo prostsze. Do tej pory wykorzystywaliśmy dysk google, gdzie umieszczenie naszych plików czasami graniczyło z cudem. Obecnie niewielkie pliki konfiguracyjne - jeden z naszych ma 2 MB - można umieścić w poczcie Gmail i od dłuższego czasu wielkie G to respektuje.

backup-mikrotik

Poczta z Gmail jest dosyć restrykcyjna więc należy obchodzić się z nią jak z jajkiem. Stosujemy rozwiązania dwóch kont pocztowych. Konto numer jeden jest założone w celu wysyłania wiadomości na drugie konto gdzie jest docelowa archiwizacja plików z naszego MikroTik'a.

Rozwiązanie takie pozwoli nam przeskoczyć filtry w Gmail zarówno informujące o logowaniu z różnych adresów email i przejęciu konta oraz z większym prawdopodobieństwem nasze pliki konfiguracyjne nie trafią do folderu SPAM.

Zakładamy pierwsze konto GMAIL i konfigurujemy na MikroTik'u /tool e-mail set address=173.194.77.108 from=adres1@naszego.konta password=hasło_konta port=587 start-tls=yes user=alias_przed@

Kolejnym krokiem jest przygotowanie skryptu, który zrobi oraz wyśle nasz backup /system script add name=backup policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="/system backup save name=email_backup\r\ \n/tool e-mail send file=email_backup.backup to=\"adres2@naszego.konta\" body=\"Plik backup MikroTika\" \\\r\ \n subject=\"\$[/system identity get name] \$[/system clock get time] \$[/system clock get date] Backup Mikrotika\"]"

Pozostaje uruchomić skrypt codziennie /system scheduler add interval=1d name=backup on-event=backup policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=\ feb/14/2016 start-time=07:00:00

Konto pocztowe GMAIL pozwala oznaczać wiadomości etykietami więc nasze pliki backup kolorujemy i dodatkowo tworzymy filtr umieszczający pliki MIkroTik'a w docelowym folderze.

Komentarze »Napisane Luty 14th, 2016 przez Informatyk Białystok
Kategorie: MikroTik