Internet

Zmiana adresu IP serwer pocztowy ZIMBRA

Sytuacja z różnych powodów może wymusić, na administratorze serwera pocztowego, zmianę adresu IP. Serwer pocztowy ZIMBRA rozwiązuje większość problemów automatycznie. Oczywiście administrator powinien mieć dostęp do serwera dns domeny serwera pocztowego lub przynajmniej do strefy dns domeny. Rozwiązanie jest przygotowane do serwera pocztowego ZIMBRA pracującego na dystrybucji UBUNTU, wersja ZIMBRA 8.8.15

 • zmiana adresów IP w strefie domeny: MX + SPF + PTR
 • zmprov modifyServer domena.serwera.net zimbraMtaMyNetworks '127.0.0.0/8 adresip.serwera.net'
 • /etc/netplan/00-installer-config.yaml
 • /etc/hosts
 • reboot

Serwer uruchomi się z nową adresacją można wtedy sprawdzić zawartość plików:

 • /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.memcache: servers _IP_:11211;
 • /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.zmlookup: zm_lookup_handlers https://_IP_:7072/service/extension/nginx-lookup;

Pomoc przy konfiguracji serwera

Komentarze »Napisane Kwiecień 9th, 2022 przez Informatyk Białystok
Kategorie: Internet, Serwery

Obsługa IT samorządu zgodna z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Wieloletnie doświadczenie, zdobyte z pracy w samorządzie, pozwala nam, pomóc Państwu, wykonać trudne w realizacji zadania informatyka pracującego w jednostce samorządu terytorialnego. Poniższe rozwiązania IT są obligatoryjne zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.)
 • dokumentacja architektury stosowanych zabezpieczeń
 • dokumentacja architektury sieci
 • baza danych konfiguracji urządzeń aktywnych
 • wersji serwera http, wersji CMS, bezpieczeństwo komunikacji, (certyfikaty, stosowany algorytmy kryptograficzne)
 • poprawność wdrożenia mechanizmów SPF, DKIM, DMARC, TLS
 • stosowanie mechanizmów segmentacji sieci
 • izolacja końcowych urządzeń użytkowników
 • monitorowanie naruszeń wewnątrz sieci w zakresie wykrywania symptomów naruszeń bezpieczeństwa
 • regularne identyfikowanie znanych podatności w eksploatowanych systemach IT
 • plan przywracania usług IT na wypadek awarii
Komentarze »Napisane Styczeń 16th, 2022 przez Informatyk Białystok
Kategorie: Internet, Sieci Komputerowe