Instalacja Ruby on Rails Debian 9 Postgres

Komentarze »Napisane Styczeń 8th, 2019 przez Informatyk Białystok
Kategorie: Internet, Ruby on Rails

Instalacja Ruby on Rails + Debian 9 + Postgres

Proces instalacji został wielokrotnie sprawdzony, niemniej zależy od dystrybucji domyślnej Debian 9 w datacenter.

Potrzebujesz Hosting Ruby on Rails zapraszamy do kontaktu

Komendy jako root

apt install ruby rails
apt-get install ruby-dev
apt-get install gcc
apt-get install postgresql postgresql-contrib libpq-dev build-essential
apt-get install ruby-pg
gem update --system

komendy jako user (sudo)

sudo su - postgres
psql
create role xxx password 'yyy' SUPERUSER LOGIN;
\q
exit
sudo vim /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf
local all all md5
sudo service postgresql restart

Komendy jako user

rails new nazwa_app -d postgresql
#dodanie do pliku: config/database.yml
username: xxx
password: yyy
bundle install
rake db:create:all
rake db:migrate
rails s -b adres_ip_VPS -p 8080

Masz problemy z instalacją? Skorzystaj z naszego hostingu

. .

Zestawienie Tunel VPN

Połączenie VPN pomiędzy sieciami komputerowymi

Zestawiamy tunel VPN pomiędzy odległymi oddziałami firm. Dostarczamy gotowe rozwiązania, konfigurujemy routery pozwalające na współpracę komputerów i serwerów znajdujących się w różnych lokalizacjach oraz dostępnych w nich usług IT. Bezpośredni telefon do Administratora Sieci Komputerowych: 533 329 264

Doskonałym rozwiązaniem, do zestawienia tunelu VPN, jest zastosowanie router'a MikroTik. Urządzenie pozwala na bezpieczne połączenie dwóch lokalizacji w jedną logiczną całość za pośrednictwem Internetu.

Przykłady zastosowania tunelu VPN w praktyce

Połączenie VPN pozwala na zastosowanie serwera z licencją na oprogramowanie w jednej z lokalizacji oraz podłączenie się komputerów do niego z innych odległych lokalizacji jak w sieci lokalnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorstwo optymalizuje koszty i zapewnia bezpieczeństwo jednej wspólnej bazie danych.