RODO – wdrożenia, powierzenia danych, procesor

W związku z RODO polecamy powołanie konsultanta do wypełniania zadań związanych z ochroną danych osobowych. Telefon 85 8742208

Zgodność z art 32 Rozporządzenia z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Bezpieczeństwo Danych Osobowych - RODO

Bezpieczeństwo Przetwarzania - RODO

Ogólny Opis Technicznych i Organizacyjnych Środków Bezpieczeństwa

 • Pseudonimizacja
 • Szyfrowanie
 • Poufność
 • Integralność
 • Dostępność
 • Odporność
 • Szybkie Przywrócenie
 • Regularne Testowanie

Telefon do konsultanta RODO 85 8742208

Informatyk Kuźnica, Bobrowniki

Usługi informatyczne na przejściu granicznym w Kuźnicy i Bobrownikach

Informatyk wykonuje usługi informatyczne w zakresie:

 • Sieci komputerowych kablowych i bezprzewodowych
 • Dostępu do Internetu, VOiP, VLAN, VPN
 • Konfiguracji routerów, switchy, drukarek, kopiarek, ksero, rejestratorów, kamer
 • Obsługi baz danych: SQL, Access, FireBird
 • Obsługi serwerów LINUX
 • Zabezpieczania systemów, sieci LAN, WiFi
 • Szkoleń, konsultacji IT
 • Instalacji oprogramowania
 • Archiwizacji danych
  • Usługi w każdym dniu tygodnia w roku: 24/7/365: Telefon 85 8742208