Audyt RODO

Komentarze »Napisane Lipiec 18th, 2022 przez Informatyk Białystok
Kategorie: Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo IT w jednostce wraz z odpowiednimi kompetencjami

Audyt Ochrony Danych Osobowych

FIZYCZNE WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO TEL. 502 920 330

 • Prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania, umów serwisowych
 • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
 • Identyfikacja zagrożeń systemów IT używanych w urzędzie
 • Identyfikacja krytycznych systemów dla działania urzędu
 • Procedury odtwarzania kopii zapasowych w określnym czasie
 • Procedury reagowania na incydenty
 • Nadawanie odpowiednich i adekwatnych do stanowiska uprawnień pracownikom urzędu
 • Procedury nadawania identyfikatorów i haseł
 • Aktualizacja uprawnień dostępu do systemów IT pracowników urzędu
 • Procedury i polityki zdalnego dostępu pracowników do sieci teleinformatycznej urzędu
 • Procedury i polityki dostępu do sieci informatycznej urzędu w umowach z firmami zewnętrznymi
 • Ochrona danych na wypadek utraty urządzenia przenośnego w wyniku zgubienia lub kradzieży
 • Polityki zapisu danych na nośnikach przenośnych
 • Procedury odtworzenia stacji roboczej na wypadek infekcji lub uszkodzenia dysku
 • Instrukcja reagowania na incydenty bezpieczeństwa
 • Procedury zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa

Konfiguracja firewall oraz urządzeń sieciowych, wdrażanie polityk bezpieczeństwa sieci
zadzwoń: tel. 502 920 330