Audyt KRI

Komentarze »Napisane Lipiec 18th, 2022 przez Informatyk Białystok
Kategorie: Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo IT w jednostce wraz z odpowiednimi kompetencjami

Audyt KRIO & Krajowe Ramy Inter Operacyjności

Zabezpieczenie teleinformatyczne urzędu, zadzwoń 502 920 330

 • Opracowanie, ustanowienie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
 • Monitorowanie i przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
 • Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
 • Aktualizowanie regulacji wewnętrznych
 • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
 • Przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Szkolenia i uświadamianie
 • Monitorowanie dostępu do informacji
 • Monitorowanie nieautoryzowanych zmian
 • Zabezpieczenie nieautoryzowanego dostępu
 • Ustanowienie zasad bezpiecznej pracy mobilnej
 • Zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem
 • Zabezpieczenie informacji przed nieuprawnioną modyfikacją
 • Zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym usunięciem lub zniszczeniem
 • Zawieranie w umowach serwisowych zapisów o bezpieczeństwie
 • Ustalenie zasad postępowania z informacjami w celu minimalizacji wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania
 • Aktualizowanie oprogramowania
 • Minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii systemu
 • Ochrona systemu przed błędami
 • Stosowanie mechanizmów kryptograficznych w systemach
 • Zapewnienie bezpieczeństwa plików systemowych
 • Zarządzanie podatnościami systemów
 • Kontrola zgodności systemów z regulacjami
 • Zapewnienie audytu bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok

Konfiguracja firewall oraz urządzeń sieciowych, wdrażanie polityk bezpieczeństwa sieci
zadzwoń: tel. 502 920 330