Archiwum Styczeń, 2022

Obsługa IT samorządu zgodna z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Wieloletnie doświadczenie, zdobyte z pracy w samorządzie, pozwala nam, pomóc Państwu, wykonać trudne w realizacji zadania informatyka pracującego w jednostce samorządu terytorialnego. Poniższe rozwiązania IT są obligatoryjne zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm.)
 • dokumentacja architektury stosowanych zabezpieczeń
 • dokumentacja architektury sieci
 • baza danych konfiguracji urządzeń aktywnych
 • wersji serwera http, wersji CMS, bezpieczeństwo komunikacji, (certyfikaty, stosowany algorytmy kryptograficzne)
 • poprawność wdrożenia mechanizmów SPF, DKIM, DMARC, TLS
 • stosowanie mechanizmów segmentacji sieci
 • izolacja końcowych urządzeń użytkowników
 • monitorowanie naruszeń wewnątrz sieci w zakresie wykrywania symptomów naruszeń bezpieczeństwa
 • regularne identyfikowanie znanych podatności w eksploatowanych systemach IT
 • plan przywracania usług IT na wypadek awarii
Komentarze »Napisane Styczeń 16th, 2022 przez Informatyk Białystok
Kategorie: Internet, Sieci Komputerowe

Sieci teleinformatyczne

Posiadamy doświadczenie w administracji siecią LAN/WAN oraz WiFi, w szczególności:

 • zarządzanie aktywnymi elementami sieci,
 • monitorowanie, utrzymywanie dostępności i funkcjonalności infrastruktury sieciowej,
 • realizację działań mających na celu minimalizację ryzyka oraz zapobieganie występowaniu awarii środowisk,
 • obsługa zgłoszeń, incydentów, awarii,
 • planowanie rozwoju infrastruktury sieciowej,
 • przygotowywanie i wykonywanie wdrożeń,
 • tworzenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych,
Zapraszamy do kontaktu.
Komentarze »Napisane Styczeń 16th, 2022 przez Informatyk Białystok
Kategorie: Sieci Komputerowe, Urządzenia sieciowe